26 Februari 2017

Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia

Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia Agent je arkadna igra odrzava se optimizacija pocinje petnaestog dana dva avgusta hiljade 16-15 od dva marta hiljade sedamnaest sa operativnim sredstva u iznosu od 35.000.000 ce biti distribuiran najbolji dvadeset ucesnika. Odmah pratiti i registrirati za optimizaciju test sposobnosti. Detalji operativnog fonda koji ce se distribuirati medu dvadeset najboljih unose se sastoje od najboljih Prva ucesnici dobiti deset miliona rupija. Drugi najbolji ucesnici dobiti sedam miliona rupija. Tri najbolja polaznika dobiti pet miliona rupija. Cetiri najbolje ucesnici dobiti od tri miliona rupija. Pet najboljih unosa dobiti dva miliona. Sestog do desetog najbolje ucesnici dobiti milijun rupija. Ucesnici dobiti idealnom timu da se 20-300000 rupija.

Svi ucesnici optimizacija moraju ispuniti uslove i uslove odreduje koji, izmedu ostalog, navodi da su svi ucesnici su imali da napise clanak o temi koja je utvrdena u clanku postoje najmanje cetiristopedeset slova rijeci i da ubacite pet linkove u clanku, ako to nije tu se onda automatski diskvalifikovan bez prethodne najave, sadrzaj clanka ne bi trebalo da bude na sto posto sa drugim ucesnicima sadrzaj clanak (zabranjen registraciju objave su kopije clanaka drugih ucesnika) i nije dozvoljeno da pisu clanke koji sadrzaj vijesti upozorenja ove optimizacije. Clanci treba da sadrzi drugim pitanjima koja se odnose na teme koje su utvrdene. To ce biti sudija u ovom optimizacije je Google Indonezija ciscenjem prvi zadiranje i drugih podataka. Zabranjeni Prijavi se pomocu e-mail adresu koja je prethodno registriran. Ucesnici moraju dogovoriti za sve uvjete i uvjete utrke bez izuzetka. Odredivanje dvadeset najboljih stavke ce biti na dvadeseti dan od dva marta hiljade sedamnaest, dok je primopredaja operativnih sredstava koji ce se odrzati na dvadeset drugog marta dvije hiljade sedamnaest pocinje u podne. Cekaj sta? Pratite sada! Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia